: سفالین
X
تبلیغات
زولا
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
شنبه 23 خرداد‌ماه سال 1388
عنوان ندارد

 

تموم شد.

انتخابات تمام شد و ... 

*** 

بخواب،دیر است. 

دود دیدگانت را آزار می‌دهد. 

دیگر نگاه هیچ‌کس بخار پنجره‌ات را پاک نخواهد کرد. 

دیگر هیچ‌کس از خیابان خالی کنار خانه‌ی تو نخواهد گذشت. 

چشمان تو چه دارد که به شب بگوید؟ 

سگ‌ها رؤیای عابری را که از آن سوی باغ‌های نارنج می‌گذرد پاره می‌کنند. 

شب از من خالی است . 

(نادرابراهیمی) 

بردال


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192715


دست نوشته ها