: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 26 مهر‌ماه سال 1390
آدلیا

نه ماه در وجودم عزیزترین هدیه ی خدا را حس می کردم . 

انتظاری شیرین برای لمس کردن حقیقت یک عشق.مادرشدن.

چه غریب بود حس تعبیر شدن رویای بوییدن شیرین ترین عطر زندگی. 

۸ صبح دوشنبه

۲۶ مهرماه ۱۳۸۹ دلنوازترین آهنگ زندگی در عمق وجودم نواخته شد وقتی برای اولین بار صدای  گریه ی تو را شنیدم وبرای در آغوش کشیدنت لحظه ها را می دویدم... 

دردانه ی مامان تو آمدی و به زندگی مان رنگ دیگری بخشیدی.   

یک سالگی ات مبارک. 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها