: سفالین
X
تبلیغات
رایتل
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
دوشنبه 29 آذر‌ماه سال 1389
پدر

 

پدرم وقتی رفت... آسمان آبی بود. 

شنبه- بیستم آذرماه هزارو سی صدو هشتادو نه  

عکس:حسن بردال 

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 191748


دست نوشته ها