: سفالین
X
تبلیغات
پخش زنده جام جهانی
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
جمعه 18 آذر‌ماه سال 1390
حرفهایی برای دل خودم

تصمیم بگیریم استاد تغییر یاشیم نه قربانی تقدیر!

در بازی زندگی اگر عوض نشویم تعویضمان می کنند...

***

آدمـهـا رو به انــدازه لــیاقــتشون دوست بدار و به انــدازه ظــرفــیتشون ابراز کــن

***

ببخش نه برای اینکه لایق بخشبدن هستند! برای اینکه تو لایق آرامشی...

***


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 191971


دست نوشته ها