: سفالین
X
تبلیغات
زولا
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
یکشنبه 27 بهمن‌ماه سال 1387
زلال باش

پرسیدم:  چطور می توان بهتر زندگی کرد؟ 

جواب داد: گذشته ات را بدون هیچ تاسفی بپذیر،با اعتماد زمان حال را بگذران و بدون ترس برای آینده آماده شو. ایمان را نگهدار و  ترس را به گوشه ای انداز .

شک هایت را باور نکن و  هیچگاه به باورهایت شک نکن. زندگی شگفت انگیز است فقط اگربدانید که چطور زندگی کنید.

مهم این نیست که قشنگ باشی،قشنگ اینست که مهم باشی! حتی برای یک نفر.

مهم نیست شیر باشی یا آهو مهم این است با تمام توان شروع به دویدن کنی.  

کوچک باش و عاشق،که عشق می داند آئین بزرگ کردنت را.

بگذارعشق خاصیت تو باشد نه رابطه خاص تو باکسی. 

موفقیت پیش رفتن است نه به نقطه ی پایان رسیدن.  

فرقى نمی کند گودال آب کوچکى باشى یا دریاى بیکران. 

زلال که باشى،آسمان در توست. 

(نلسون ماندلا)  


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192715


دست نوشته ها