: سفالین
X
تبلیغات
رایتل
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1387
برداشت آزاد

 فکر میکنید این عکس چیه؟

 

   

>>><<<

بعدنوشت: 

همانطوری که عده ای از شما خوبان اشاره کردید این تصویر،عشقبازی معمار کوچک طبیعت (عنکبوت)با قطره های شبنم را نشان میدهد که گوشه ی کوچکیست از قدرت خداوندگار. 

تصاویر دیگری ببینید در همین رابطه.  

***

  

***

  

***

 

***  

  

***

منت خدای را عزوجل...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 191748


دست نوشته ها