: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 12 شهریور‌ماه سال 1387
برداشت آزاد

 فکر میکنید این عکس چیه؟

 

   

>>><<<

بعدنوشت: 

همانطوری که عده ای از شما خوبان اشاره کردید این تصویر،عشقبازی معمار کوچک طبیعت (عنکبوت)با قطره های شبنم را نشان میدهد که گوشه ی کوچکیست از قدرت خداوندگار. 

تصاویر دیگری ببینید در همین رابطه.  

***

  

***

  

***

 

***  

  

***

منت خدای را عزوجل...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها