: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
سه‌شنبه 25 تیر‌ماه سال 1387
پدر

 

صلابت زندگیم،

استواری را از تو آموختم.

از تو که عمق چشمانت،پناهگاه غمهایت اما نگاهت،شادی بخش هستیمان است.

پدرم

 هنوزهم، زمزمه ی ترانه های کودکی ام، که برایم  میخواندی مرا به آن روزها میبرند.

یادته؟

بیا بیا ای کمان ابرو سلسله گیسو...

خوشگل زیاد پیدا میشه تو دنیا اما یکیش ...

چقدر شادم میکنند!

هنوز هم طنین صدایت طپش قدرتمند زندگیست برایم.

همه میدانند چقدر بزرگی

دوستت دارم

TubeImage.com

تو اون کوه بلندی که سرتا پا غروره 

 کشیده سر به خورشید    غریب و بی عبوره...

بمان برایمان.


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها