: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
شنبه 31 فروردین‌ماه سال 1387
خلیج فارس

با هر نگاه
بر آسمان این خاک هزار بوسه میزنم.

نفسم را از رود سپید و آسمان خزر، و خلیج همیشگی فارس میگیرم.

من نگاهم از تنب کوچک و بزرگ و ابوموسی نور میگیرد.
من عشقم را در کوه گواتر، در سرخس و خرمشهر

به زبان مادری فریاد خواهم زد!

تفنگم در دست و سرودم بر لب،همه ی ایران را میبوسم.

 من خورشید هزار پاره ی عشق را بر خاک وطن می آویزم...

ای وارثان پاکی من آخرین نگاهم

بر آسمان آبی این خاک و*خلیج همیشگی فارس*

فارس

فارس

خواهد بود...

MultiHoster 

جهت برگرداندن نام خلیج فارس به نقشه ماهواره ای و آنلاین گوگل ارت نیاز به 1 میلیون امضا داریم.

لینک زیر را پس از ملاحظه امضا نمایید.

 خلیج فارس و گوگل

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها