: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 1 فروردین‌ماه سال 1387
بهار آمد

 

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

سال نو مبارک

*¤*¤*¤*


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها