: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
چهارشنبه 1 اسفند‌ماه سال 1386
زندگی جریان دارد

 

یادم هست که روزی من،مصرانه به تو گفتم:ما هرگز خسته نخواهیم شد...هرگز!

اما مدتیست پی فرصتی میگردم تا به تو بگویم:

ما نیز خسته میشویم و خسته شدن حق ماست.

خسته نشدن خلاف طبیعت است همچنان که خسته ماندن.

دیگر نمی گویم که ما تا زنده ایم خسته نخواهیم شد.

می گویم ما هرگز خسته نخواهیم ماند.

عظمت در یکنواختی حرکت نیست در تداوم حرکت است.در باقی ماندن میل به حرکت،

در ایمان به حرکت و بازگشت به حرکت...

(نادرابراهیمی)

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

پ.ن:

بعد از طی کردن دوران نقاهت (در پی آرامش) به این نتیجه رسیدم که:

همینه که هست!

 

 

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها