: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
چهارشنبه 23 دی‌ماه سال 1388
یه دیواره...

سلام 

ممنون که در نبودم همواره بودید و پرسان از اینکه چرا نمی نویسم!  

* پاسخی نیست جز:

از زمزمه دلتنگیم!از همهمه بیزاریم.
نه طاقت خاموشی،
نه میل سخن داریم!
آوار پریشانی ست.رو سوی چه بگریزیم؟
هنگامه ی حیرانی ست!خود را به که بسپاریم؟ 

*** 

تشویش هزار آیا!  وسواس هزار اما!
یک عمر نمی دیدیم،درخویش چه ها داریم!
دردا که هدر دادیم آن ذات گرامی را
تیغیم و نمی بریم! 

ابریــم و نمی باریم! 

*** 

ما خویش ندانستیم،بیداریمان از خواب
گفتند که بیدارید!  

گفتیم که بیداریم...!
من راه تو را بسته،تو راه مرا بسته!
امید رهایی نیست-وقتی همه دیواریم. 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها