: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
یکشنبه 6 اردیبهشت‌ماه سال 1388
دوسالگی

یک شب، در آسمانی گسترده، انگشتانم بدون تامل، بر صفحه ی کیبورد، *سفالین*را تایپ کرد.

و اکنون قدمت آن سفالین به دو سال رسید. 

۷۳۱ روز بودنتان را جشن میگیرم. 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها