: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
جمعه 9 اسفند‌ماه سال 1387
تولدم مبارک

من به دنیا آمدم... 

  

زمستان هم می تواند فصل روییدن باشد 

چه بسا همه ی روییدن از آغاز فصل سرد باشد. 

*** 

می خواهم باشم برای آنان که دوستم دارند و آنان که دوستشان دارم... 

*** 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها