: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
جمعه 25 بهمن‌ماه سال 1387
ولنتاین

 

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

***روز جهانی عشق مبارک***  

Happy Valentine 

 ***


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها