: سفالین
X
تبلیغات
زولا
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
چهارشنبه 22 خرداد‌ماه سال 1387
آخرین عاشقانه ی آرام

 

دیگر معجزه ای در کار نیست.

هیچ چیز مانند اراده به پرواز، پریدن را آسان نمی کند.

او اراده کرد وپرید.

TubeImage.comبردال

رجعتی دیگر باید...

نادر ابراهیمی هم سرانجام بازگشت .اینبار نه به شهری که دوست می داشت .بلکه به جایی که به آن تعلق داشت...

***

و اکنون ــــــ   تو خفته ای.

از پنجره میبینم که ماه،بسیار آرام قدم میزند.

آسمان در خواب است.

و ستارگان،

بی صدا،

به ماه نگاه میکنند...

***روحش شاد.


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192715


دست نوشته ها