: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
چهارشنبه 1 خرداد‌ماه سال 1387
پرسپولیس :از تخت جمشیدتا پیروزی

پرسپولیس قهرمان شد...

TubeImage.com

تبریک ویژه ای دارم برای تمام طرفداران پرسپولیس

اما برد تیم محبوبم پرسپولیس که در روزگار کنونی، پیروزی ! خطابش میکنند مرا بر آن داشت که این پست را به تاریخ کشورم اختصاص دهم.

پرسپولیس (تخت جمشید) ساخته شد تا شخصیت یک دولت جهانی را به مردم نشان دهد. باید قدرت جهانی هخامنشی را نشان می داد چنانکه بابلی ها و آشوری ها با معماری شان نشان می دادند. اما در تخت جمشید(پرسپولیس) معماری در خدمت ایجاد ارعاب نیست بلکه در خدمت نشان دادن ابهت و عظمت است. دعوت کننده است.

چیزی که در همه جای تخت جمشید(پرسپولیس) دیده می شود روح آرامش و صلح طلبی است که در چهره های همه نقوش تا چهره سرستون گاو دیده می شود.

 این آرامش را روح معماری تخت جمشید(پرسپولیس) می دانند. آرامشی که تنه به تنه ی برادری می زند و در دست هایی که گل دارند، یا بر شانه همراه خود قرار گرفته اند یا دست همراه و دوستی را گرفته اند کاملا مشهود است.

TubeImage.com 

دو شهر که «پایتخت آئینیِ» هخامنشیان بشمار می‌رفتند، یکی پاسارگاد که در آن‌جا آیین و تشریفات  تاجگذاری شاهان هخامنشی برگزار می‌شد، و دیگری «پارْسَهْ» که برای پاره‌ای تشریفات دیگر به کار می‌آمد. این دو شهر «زادگاه» و «پرورشگاه» و به اصطلاح «گهواره» پارسیان به شمار می‌رفت، و گور بزرگان و نام‌آوران آنان در آن‌جا بود و اهمیت ویژه‌ای داشتند؛ به عبارت دیگر، این‌ها مراکز مذهبی ایرانیان هخامنشی بودند، البته از این دو تخت‌جمشید بیش‌تر اهمیت داشته است و به همین دلیل، اسکندر مقدونی آن را به عمد آتش زد تا گهواره و تکیه‌گاه دولت هخامنشی را از میان ببرد و به ایرانیان بفهماند که دیگر دوره فرمانروایی آنان به سر آمده است.

نام اصلی این شهر پارْسَهْ بوده است که از نام قوم پارسی آمده است و آنها ایالت خود را هم به همان نام پارس می‌خواندند. پارسه به همین صورت در سنگ نوشته خشایارشاه بر جرز درگاه های «دروازه همه ملل» نوشته شده است، و در لوحه‌های مکشوفه از خزانه و باروی تخت‌جمشید هم آمده است. یونانیان از این شهر بسیار کم آگاهی داشته‌اند، به دلیل این که پایتخت اداری نبوده است، و در جریان‌های تاریخ سیاسی، که مورد نظر یونانیان بوده، قرار نمی‌گرفته. به علاوه، احتمال دارد که به خاطر احترام ملی و آئینی شهر پارسه، خارجیان مجاز نبوده‌اند به مکان‌های مذهبی رفت‌‌ وآمد کنند و در باب آن آگاهی‌هایی به دست آورند؛ همچنان  که تا پایان دوره قاجار، سیاحان اروپایی کم‌تر می‌توانستند در باب مشاهد و امام‌زاده‌های ایرانی تحقیق کنند. بعضی گمان کرده‌اند که در برخی از نوشته‌های یونانی از پارسه به صورت پارسیان persai   و یا شهر پارسیان Persia نام رفته است.

* Polisدر زبان یونانی به معنای شهر و Perse معرف تمدن پارسی میباشد*.

مرتبط:پارسه

وبلاگ آبستن

وبلاگ ستاره باران

***

 و اکنون در روزگار کنونی :

 معاون تربیت بدنی :از این پس از نام «پیروزی» برای باشگاه پرسپولیس استفاده کنید:هر کس ازنام پرسپولیس استفاده کند متخلف است...

چرا؟؟!!

TubeImage.com 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها