: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 12 اردیبهشت‌ماه سال 1387
۳ چیز مهم

 

  • ۳چیز در زندگی هرگز از دست نمی روند:

-صلح

-امید

-صداقت

  • ۳چیز در زندگی بسیار پر ارزشند:

-عشق

-اعتماد بنفس

-دوست خوب

  • ۳چیز در زندگی مرد و زن را می سازند:

-کار

-صمیمیت

-تعهد

  • ۳چیز اگر خراب شوند بسختی قابل بازسازی هستند:

-احترام

-اعتماد

-دوستی

  • ۳چیز در زندگی هرگز شکست نمی خورند:

-عشق واقعی

-عزم راسخ

-ایمان و اعتقاد

  • ۳چیز در زندگی اگر از دست بروند دیگر بدست نمی آیند:

-زمان

-کلمات

-فرصت

MultiHoster

*منبع:اینترنتی

*عکس:بردال


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها