: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 9 اسفند‌ماه سال 1386
تولدم مبارک

 

من بدنیا آمدم...

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

 

***

دست هایم را در باغچه میکارم

سبز خواهم شد،میدانم،میدانم،میدانم...

******

زادروزم را دوست دارم .

بخاطر کسانی که دوستم دارند و کسانی که دوستشان دارم.

 

***

عکس:کامیرا

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192952


دست نوشته ها