: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
دوشنبه 17 دی‌ماه سال 1386
آخرین قصه

 

پدرقصه گوی ایران آخرین قصه اش را در یک روز برفی روایت کرد...

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

 ببخشید مرا...

تقصیر از من نیست!

این خبرها دلواره های تنگ شدن دروازه ی شادیهایمان است.

...

او که برایمان قصه ی دیو و پری را می گفت،

حمید عاملی هم رفت.

همه فسانه های کودکیم با قطره های اشک افسوسم شسته میشوند.
نمی دانم اینروزها شادی در کدامین آبادی استراحت میکند.
شاید هم اسیر شده!
کاش خبری از او برایمان بیاید شاید پیدایش کنیم...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها