: سفالین
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 13 دی‌ماه سال 1386
سال ؟۲۰۰

 

Free Image Hosting at allyoucanupload.com 

سال سقوط عاطفه

                        تا بی نهایت زیر صفر

                                                     نهایت معراج ذهن

                                                                               اندیشه ی تفسیر صفر

 

 یادم نیست داریوش این ترانه رو کی خوند، اما برای سال ۲۰۰۰ خونده بود.خبر نداشت که آدما در سال ۲۰۰۰ گم شدند و حتی به (۰) اول  آنهم نرسیدند،چه رسد به اندیشیدن و تفسیر آن!

  • امروز ایمیلی دریافت کردم مبنی بر بستری شدن هنرمندی که سالیان سال در زیر آسمان شهرمان با او زندگی کردیم- شادمان کرد.در بیمارستان روانی!
  • چند روز پیش عکسهای ورزشکاریو دیدم که بلندی قدش از تمام سروهای شهرم بیشتر به چشم می آمد اما به مهمانی خروارها خاک دعوت شد.
  • سال گذشته همین موقع ها خبر کمای ابدی هنرمندی را شنیدم که اعتقادش حکم مرگش بود به گونه ای که در سالمرگش صداها بریده بود

و...

اما بازهم نوشتم .

از امید

امیدوار باشید.امید همین نزدیکیهاست کافیست بخوانیدش سریع اجابت میکند.

اما راستش بریدم...

 

چقدر دروغ ؟چقدر فریب؟چقدر خبر بد؟

ما را چه میشود؟

 

خواندم که تیرتپر قصه ی هژیرها بایکوت شد.

چرا؟؟؟

آخه مردمو می خندوند.بزرگترین جرم!

 

این ناگزیره واسه ما سیر صعودی تا سقوط همیشه قصه ی صدا تمومه با حرف سکوت...

و آیا باز هم سکوت؟

 

از بایکوت تا آسایشگاه

 

 

 

 


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192954


دست نوشته ها