: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
پنج‌شنبه 29 آذر‌ماه سال 1386
ماندگارصدای جنوب

  •  ناصر عبداللهی در کماست . لطفا دعا کنید !

بخواهیم تا بماند

پزشک برای او موسیقی و صدای خودش را تجویز کرده است . او عشق است را گوش می دهد .

شنبه 4 آذر 1385

  • ناصر عبداللهی  به بیمارستان شهیدهاشمی نژاد تهران منتقل شد .

شاید اگر ناصر بداند وقت رفتن مادرش چقدر در پی آمبولانس حامل او دویده است ، برای بهتر شدن بیشتر عجله کند 

چهارشنبه 15 آذر 1385

 

خبرنگار:

  •  کجایی ؟خوابی یا بیدار؟ ناصریا کوچید! وای برما

چهارشنبه۲۹آذر۱۳۸۵

خورشید و میبردن ...

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

رفتنش ناباورانه نگاهمان را به افق دوخت

اما طنین صدای مردانه اش

 هرزمان که شنیده شود

 برجان نامردانی که سرش را هوایی حوا نامیدند

 تا به شوق دیدارش پشت پا به رسم بیرسمان روزگارش بزند وبرود... دلهره می افکند.

یادروز یکمین از ۳۶۵ روز پروازش را بسوگ مینشینم.

بیادش شمعی روشن خواهم کرد.

بپاسش صدایش را ماندگارترین خواهم نامید...

تیترها: سیاورشان)

(عکس:مهدیسما)


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها