: سفالین
X
تبلیغات
کالج کارآفرینی تیوان
روزمرگی
عاقبت بودنم شد! آدمی را دمیدند.آه باران نمی داند اینرا... آدمی سفالی قدیمیست.
پیشینه
شنبه 14 مهر‌ماه سال 1386
اغماء

 

خدا -شیطان -عشق - نفرت -  خالق -مخلوق -  ایمان - تکبر و اکنون....

شک!

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

از این دسته فیلمهای ماورائی در دنیای غرب بسیار ساخته اند. جایی که فرهنگ شناخت حقیقتهای زندگی با زندگی مردم ملموس است. نه اینکه بواسطه ی اینکه گروه خاصی بنا به سناریوی داستان درنظر گرفته میشوند موجبات خشم و اعتراض آنها را فراهم بیاورد.

*بیانیه ی جمعی ازپرستاران در اعتراض به پخش سریال اغما(یدبیضا)*

بله متاسفانه در جامعه ی ما که برگرفته از آداب و سنتهای خاصی که بعضا بوی کهنگی یا به اصطلاح سنت- گرفته برخی خرافات بیشتر ارزش دارند تا حقایق.

اینکه به وجود شیطان تجسم عینی بخشیده میشود چه در شمایل الیاس یا فرشته(او یک فرشته بود...) از نظر برخی کفر یا خرافه است. در صورتی که باید پذیرفت که حقیقتیست که در زندگی تک تک ما جریان دارد.از این دسته الیاسها یا فرشته ها چقدر در زندگی ما آمده اند؟چقدر به ندای باطن خود گوش داده ایم؟

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

باید پذیرفت این حقیقتیست نهفته در وجدان و وجود ما. همان ندای باطن که گاهی بزور مارا فرا می خواند برای انجام عملی که وجدانمان میگوید شیطانیست.

اینکه در این سریال قدرت شیطان بر قدرت خداوند متعال برتری گرفته(به گفته ی برخی از منتقدین)درست است؟؟؟

کمی دقیقتر میشویم:طه پژوهان انتخاب شده برای برگرداندن زندگی برخی از انسانها به دنیا-

(البته به گفته ی الیاس) که اتفاقا تمامی آنها بندگان شیطان هستند! آقایی به اسم بهنام بدستور الیاس باید توسط طه پژوهان مورد جراحی قرار گیرد تا زنده بماند... و نیز رز قدیانی و منوچهر پرویزی و  ...

رز قدیانی ماند . چرا؟؟؟

آیا جز اینست که قدرت الهی برتر از هر قدرتیست و خواست تا او بماند اما بهنام یا منوچهر پرویزی چه شدند؟منوچهر مرد به گونه ای که الیاس در پاسخ مرگ منوچهر پرویزی خاموش و عاجز ماند.

 حقیقت اینست که قدرتی برتر از ذات حق وجود ندارد و بهترست با خودمان صادق باشیم...

***

Free Image Hosting at allyoucanupload.com

مانند طه پژوهان خیلیها هستند که تنها بخاطر شک به ذات قادرش اینگونه دچار شیطان زدگی میشوند. او در غم از دست دادن عشق زندگی به عشقی بزرگتر شک کرد و اینگونه مورد امتحان الهی قرار گرفت.یا بمانند آقای بهزاد طاهری در سریال او یک فرشته بود به واسطه ی غرور دچار شیطان گشت. آنجایی که ادعا کرد آنقدر قدرت دارد که بتواند بر هوای نفس خویش فائق شود و با کرشمه ای از راه بدر نشود...

*ای وای از قهر خداوند و ای وای از امتحان الهی و چه بزرگمردی بود ابراهیم* ...

 شیطان در اطراف ماست همانگونه که خدا در همین نزدیکیست .فقط کافیست بخواهیم بر ما وارد شود ...

گر نیک و بد نزد خدا             یکسان بدی در ابتلاء

با جبرئیل ماه رو

ابلیس هم سیماستی

ور راز دار هستی بشر         پیدا نکردی خیر وشر

هرچه که ناپیداستش

بر وی همه پیداستی

*پ.ن(۱)امین تارخ از شک و یقین در «اغماء» می‌گوید .

پ.ن(۲)ایرج نوذری:‌ سریال اغماء ربطی به خرافه‌پرستی ندارد .

پ.ن(۳)سیروس مقدم: شیطان مجسم را با تحقیق تصویر کردیم.

*توضیح در قسمت نظرات 

ادامه دارد...


دوستداران سفالین: Free Image Hosting at allyoucanupload.com 192308


دست نوشته ها